Tractor Pulling?

~~

Tractor Pulling?

Tractor pulling startades i USA på 40-talet. I början var det ”horsepulling”, där två arbetshästar drog en logdörr längs en bana. Utmed banan stod funktionärer som efterhand hoppade på dörren så att det blev tyngre och tyngre att dra. De hästar som orkade att dra dörren med funktionärerna längst vann.

När det blev vanligt med traktorer i lantbruket övergick man till att tävla med dessa stället. Tractor Pulling har sedan dess utvecklats till en av de största motorsporterna i USA.

Till Europa kom tractor pullingen 1977 i samband med VM i plöjning i Holland. Första gången det kördes Tractor Pulling i Sverige var 1982 i samband med en plöjningstävling utanför Ystad. Numera körs det cirka 5 tävlingar om året i Sverige.

Vad går det ut på ?

Tractor pulling går ut på att en traktor skall dra en så kallad belastningsvagn längs en 100 meter lång bana. En belastningsvagn är en speciellt byggd vagn som består av en släpmed längst fram, några hjul där bak samt en rörlig viktbox. Traktorn kopplas till belastningsvagnen med en rejäl kätting och en nödstoppsförbindelse, som stannar traktorn omedelbart om kättingen skulle gå sönder. Föraren kör fram försiktigt och sträcker kättingen för att slippa ryck och därmed eventuella haverier. Sedan bär det iväg på den 100 meter långa banan.

Vid starten är viktboxen placerad längst bak på belastningsvagnen (det vill säga över hjulen), men när ekipaget har börjat köra rör sig viktboxen framåt och flyttar därmed belastningen från hjulen till meden. Det går tyngre och tyngre att dra. Det gäller att komma så långt som möjligt, om traktorn klarar av 100 meter har den gjort ett FULL PULL. Den traktor som kommer längst vinner. Om mer än en traktor gör FULL PULL kör dessa en final, PULL OFF, där man har ökat vikten på belastningsvagnen. I PULL OFF gäller det bara att komma längst, här mäter man nämligen längden på draget även om man har kört längre än 100 meter.

Tävlingsklasser

Traktorerna delas upp i viktklasser där vikten anger traktorns högsta tillåtna vikt inklusive föraren:

Modifierade :
650kg (Garden Puller)
950 kg (Mini Puller)
2 500 kg
3 500 kg
4 500 kg.

Modifierade traktorer är hemmabyggen från början. Dessa traktorer brukar vara byggda på en egenhändigt gjord ram. Bakaxeln kan komma från en lastmaskin eller en lastbil. Motorerna kan vara V8-or, upp till sex stycken på en traktor, eller kanske man väljer att sätta dit tre eller fyra V12-or från exempelvis flygplan eller stridsvagnar. Den sammanlagda effekten på dessa traktorer kan vara upp mot 12000 hästkrafter på de starkaste traktorerna i USA. I Sverige ligger de starkaste traktorerna på upp emot 5000 hk.

En del traktorer kör i mer än en klass och då hänger man på eller plockar av vikter från traktorn, eller så kan man sätta på eller plocka av någon av motorerna.

De minsta modifierade klasserna, garden- och minipulling, körs med en speciell mindre belastningsvagn.

Super Standard och Pro Stock:

Super Standard är en vanlig jordbrukstraktor som har byggts om med till exempel upp till fyra turboaggregat. Även innandömet i motorn kan bytas ut mot mer effektiva delar. Dock får man inte ändra den hur som helst, man får inte ändra motorblock och växellådshus. Ändringarna kan öka antalet hästkrafter enormt, från kanske 150 till 1500.

Pro Stock är en enklare variant av Super Standard. Begränsningen i denna klass är att man exempelvis endast får använda en turbo.

Two-Wheel-Drive

I klassen körs ofta ekipage som baseras på bilchassi, klassen har begränsnigarna: en motor och högst 2600 kg.

Bränsle

Allt fler övergår från bensin till metanol, vilket ger en rejäl effektökning och är dessutom miljövänligare, även en del dieselmotorer har byggts om för att gå på metanol. Försök har även gjorts med förestrad rapsolja. Nitrometan och lustgas som används i en del andra motorsporter får inte användas i Tractor Pulling.

Däck

De flesta traktorerna är utrustade med specialdäck, men det förekommer även breda jordbruksdäck. Däcken är något av det viktigaste på traktorn. Är däcken dåliga så kvittar det hur bra resten av traktorn är, man måste få ner kraften i banan. Ribborna på däcken är nerslipade till ca två cm höjd för att få bättre grepp. Det låter kanske konstigt, men det gäller att få upp ett ordentligt hjulspinn så att man samlar upp så mycket kraft som möjligt för att kunna köra längre än konkurrenterna.